Cookies & Privacy

Galgo Save Belgium, gevestigd in Rue d’Ath 3, 7970 Beloeil, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Galgo Save Belgium verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van de vragenlijst voor kandidaat-adoptanten op onze website, in correspondentie en telefonisch of tijdens een huisbezoek.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerke

Galgo Save Belgium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van adoptie-, pleeg- en donateurs- en vrijwilligersadministratie
 • De screening van potentiële adoptanten, pleeggezinnen en vrijwilligers
 • Het afhandelen van uw bestelling op onze onlineshop en de bijhorende betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Galgo Save Belgium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galgo Save Belgium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Gegevens adoptanten afgeronde adopties: Tot het overlijden van de hond.
 • Gegevens potentiële adoptanten: Worden na maximaal 1 kalenderjaar jaarlijks verwijderd. De adoptieprocedure neemt een langere periode in beslag.
 • Gegevens donateurs: Volledige gegevens 5 jaar omwille van de administratieve verwerking van schenkingen. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard, hiertoe zijn wij wettelijk verplicht.
 • Gegevens worden de eerstvolgende januari na het afronden van de bewaartermijn verwijderd. Hiervan wordt verder geen speciale berichtgeving verzonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galgo Save Belgium verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Galgo Save Belgium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Galgo Save Belgium gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Galgo Save Belgium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nederlands@galgosavebelgium.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galgo Save Belgium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Galgo Save Belgium of die van een derde partij.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nederlands@galgosavebelgium.be

Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Galgo Save Belgium houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.


De pagina is voor het laatst aangepast op 21/10/2020.