Galgo Save Project

Galgo Save Belgium werkt sinds 2006 samen met verschillende asielen in Spanje om hun geredde Galgo's te helpen en nieuwe baasjes voor hen te zoeken in België.

Begin 2016 werd er nog een extra project opgericht, ons Galgo Save Project met als doel om zelf, in naam van Galgo Save Belgium, Galgo's te redden uit de dodingsstations/ perrera's en van de straat.

Zodat we toch nog enkele extra levens konden redden als onze asielen overvol zaten en zij deze Galgo's niet meer konden opvangen. Wij brachten hen onder in een betalend pension en maakte hen klaar voor adoptie.

Allemaal op onze kosten, dankzij de maandelijkse steun voor veel sponsors.


Door de uitbraak van het corona virus en onze financiële onzekere toekomst hebben we eind mei 2020 ons project tijdelijk stilgelegd met veel spijt in het hart.

Het werd ook steeds moeilijker om de juiste transportpapieren voor onze Galgo’s vast te krijgen omdat ze in geen officieel erkend asiel verbleven.

We kijken terug op 4,5 mooie jaren waarin we 77 Galgo’s hebben gered.

Opdracht geslaagd!

We willen al onze sponsors heel erg bedanken voor hun enorme steun door de jaren heen!

Het tijdelijk stopzetten van dit project wil niet zeggen dat wij stoppen met ons werk. 

We blijven natuurlijk samenwerken met onze asielen waar we al jaren mee samenwerken om hun Galgo's te herplaatsen. 

Onze Galgo's ter adoptie vinden jullie op onze adoptiepagina.


De giften die we nu ontvangen voor ons Galgo Save Project worden gebruikt voor onze donaties aan onze asielen in Spanje, zoals de aankoop van paletten met hondenbrokken.

Elke euro wordt besteed aan de hulp voor onze Galgo’s.

We hopen op jullie steun te kunnen blijven rekenen!

Jullie kunnen ons financieel helpen door maandelijks een klein bedrag te storten of éénmalig een bedrag op onze rekening met vermelding van “Galgo Save Project”

BE82 0682 4427 9268  

BIC: GKCCBEBB

Bedankt !